• Tue. Jun 22nd, 2021

Кызматташууга кол коюлду

Byadmin

May 26, 2021

2021-жылдын 26-майында Таштан Эрматов атындагы Бишкек музыкалык-педагогикалык колледжинин Камкорчулар кеңешинин төрагасы, прафессор Уланбек Мамбетакуновдун жардамы менен БМПКнын директору, ф.и.к., доцент Т. Р. Колдошов жана “Лингва” инновациялык билим берүү фондунун жетекчиси Назарбекова Гульнара Джусупбековна кызматташуу келишимине кол коюшту.

Келишимге ылайык аталган фонд мугалимдеринин квалификациясын жогорулатууга, методикалык окуу китептери менен камсыз кылуусуна, семинар-тренингдерди өткөрүүгө ж. б. өбөлгө түзүп бермекчи болду.