• Tue. Jun 22nd, 2021

Көзөмөлчүлөр кеңеши

  • Home
  • Көзөмөлчүлөр кеңеши өз ишин баштады

Көзөмөлчүлөр кеңеши өз ишин баштады

2021-жылдын 15-майында Т. Эрматов атындагы Бишкек музыкалык-педагогикалык колледжинин толукталган Көзөмөлчүлөр кеңеши өз ишин баштады. Камкорчулар кеңеши жаңы толукталган курамы менен жыйын өткөрүп, Көзөмөлчүлөр кеңешинин иш планын, БМПКнын атайын каражаттарынын сарамжалдуу…