Көзөмөлчүлөр кеңеши өз ишин баштады

2021-жылдын 15-майында Т. Эрматов атындагы Бишкек музыкалык-педагогикалык колледжинин толукталган Көзөмөлчүлөр кеңеши өз ишин баштады. Камкорчулар кеңеши жаңы толукталган курамы менен жыйын өткөрүп, Көзөмөлчүлөр кеңешинин иш планын, БМПКнын атайын каражаттарынын сарамжалдуу пайдалануусу ж.б.маселелерди талкуулашты. Быйылкы бүтүрүүчүлөрдүн арасынан 3 студентке Камкорчулар кеңешинин стипениясын берүүгө макулдашты.