• Tue. Jun 22nd, 2021

Башкаруу органы

  • Home
  • Башкаруу органы

КОЛДОШОВ ТҮМӨНБАЙ РАХМАНОВИЧ
Таштан Эрматов атындагы БМПКнин директору, филология илимдеринин кандидаты, доцент, обончу
ЯКУПОВА НАЗГУЛЬ МЕДЕРКУЛОВНА
Окуу иштери  боюнча директордун орун басары

СУЛТАНОВА ЖЫРГАЛ ТЫНЧЫЛЫКОВНА
 Мамлекеттик тил жана тарбия иштери боюнча директордун орун басары  
МУФТУЕВА МАЙРАМКАН УРКАЛЫЕВНА
Административдик чарба иштери жана коммерция иштери боюнча директордун орун басары

КУТМАНАЛИЕВА ДИНАР ОРОЗБЕКОВНА
Өндүрүштүк окутуу боюнча директордун орун басары «Педагогика» жана  «Психология»  окуу дисциплиналары боюнча  окутуучу