Башкаруу органы

Колдошов Түмөнбай Рахманович
БМПКнын директору, филология илимдеринин кандидаты, доцент

Турдубекова Мырзагул Үсөналиевна
Мамлекеттик тил боюнча директордун орун басары

Муфтуева Майрам Уркалыевна
Административдик чарбалык иштер боюнча директордун орун басары

Ааматова Аида Сүйүналиевна
Кадрлар бөлүмүнүн башчысы

Кенжебаева Кульжакан
Китепкананын башчысы

Якупова Назгуль Медеркуловна
Окуу иштери боюнча директордун орун басары

Кутманалиева Динара Орозбековна
Өндүрүштүк окутуу боюнча директордун орун басары

Алманбет кызы Жаңыл
Окуу бөлүмүнүн инспектору

Сатыбекова Бурул Султанкуловна
Методист

Абдылда кызы Кымбат
Эл аралык байланыштар жана академиялык мобилдүүлүк боюнча адис

Артизбекова Нураида
Музыкалык билим берүү бөлүмүнүн башчысы

Көчөкова Жаңыл Курманбековна
Педагогикалык билим берүү бөлүмүнүн башчысы

Абытов Мамат Тилемишович
Башталгыч класста окутуу бөлүмүнүн башчысы