Кызматташуу- бирге өнүгүүнүн жолу

 2022-жылдын 24-февралында БМПКнын директору, ф.и.к., доцент Т. Р. Колдошов менен  Талас мамлекеттик университетинин ректору айыл-чарба.и.к., доцент А. Ш. Упенов кызматташуу келишимине кол койду.

“Билим берүү уюмдарынын кызматташтыгы- келечектин ачкычы” темасынын алкагында  Бишкек музыкалык – педагогикалык колледжи жана Кыргыз Республикасынын педагогикалык билим берүүчү окуу жайлары аралык өз ара кызматташуу жөнүндө түзүлгөн жобого  ылайык тараптар билим берүү уюмдардын окутуучуларынын  семинар-тренингдерин, илимий практикалык симпозиум, тегерек стол, биргелешкен жумушчу сапарларын жана башка ушул сыяктуу окуу-усулдук иш чараларды уюштуруу, өткөрүү, окуу-усулдук иштерин жүзөгө ашырууда адистерди алмашуу, эл аралык практикалык иш-чараларды симпозиумдарды, конок семинарларды, вебинарларды ж.б. биргелешип өткөрөт.

Кызматташуу- бир максаттуу келечек

 2022-жылдын 25-февралында БМПКнын директору, ф.и.к., доцент Т. Р. Колдошов менен  Баткен мамлекеттик университетинин ректору э.и.д., профессор  А.Т. Гыязов кызматташуу келишимине кол койду.

Жобого ылайык тараптар билим берүү уюмдардын окутуучуларынын (ошондой эле мектеп мугалимдеринин жана мектепке чейинки билим беруу уюмдарынын тарбиячыларын) педагогикалык кесиптик квалификациясын жогорулатуу курстарын, стажировкасын, семинар-тренингдерин, илимий практикалык симпозиум, тегерек стол, биргелешкен жумушчу сапарларын жана башка ушул сыяктуу окуу-усулдук иш чараларды уюштуруу, өткөрүү, окуу-усулдук иштерин жүзөгө ашырууда адистерди алмашуу, эл аралык практикалык иш-чараларды симпозиумдарды, конок семинарларды, вебинарларды ж.б. биргелешип өткөрөт.