• Tue. Jun 22nd, 2021

БМПКнын бүтүрүүчүлөрү диплом алдындагы практикада

Byadmin

May 3, 2021

Бул практикада болочок мугалимдин практикалык даярдануусунун жыйынтыктоочу этабы болуп эсептелинет.Педагогикалык практиканын бардык түрүн ийгиликтүү өтөгөн студенттер гана “ Мамлекеттик диплом алдындагы практиканы” өтүүгө уруксат берилет.Диплом алдындагы практикада студенттер башталгыч класстын мугалиминин бардык функционалдык милдеттерин өз алдынча аткарышат.

“ Башталгыч класстарда окутуу”бөлүмүнүн студенттери

Педагогикалык билим берүү бөлүмүнүн студенттери.