заманбап билимге жол

2022 -жылдын 15-апрелинде И.Арабаев атындагы Кыргыз Мамлекттик Университетинин алдындагы Мамлекттик тил жана маданият институ тарабынан уюштурулган “Санариптешүү кесиптик ишмердикке заманбап мамиле”аттуу семинар болуп өтүү.Семинарга БМПКнын мугалимдер жааматы катышып, санариптешүү процесси жана билим берүүдөгү өзгөрүүлөр,педагогикалык чеберчилик,педагогдун маданияты ,окутуудагы заманбап технологияларын инновациялык ыкмалар менен сабак берүүнүн методдору ж.б көптөн маалыттарды окуп,квалификацияны жогорулатуучу сертификаттарын алышты.